מצודות על יחזקאל ל טז

<< מצודות על יחזקאל • פרק ל >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 


 

מצודת דוד

"צרי יומם" - הצרים יבואו עליה באור היום לכבשה ולא בלילה כגנבים

"תהיה להבקע" - ר"ל תהיה נוחה ומוכנת להבקע חומתה עם כי היא עיר בצורה

"חול תחול סין" - עיר סין תרעד ברעדה  

מצודת ציון

"חול תחיל" - מלשון חלחלה ורעד

"להבקע" - מלשון בקיעה ופתיחה