מצודות על יחזקאל כז ו

<< מצודות על יחזקאל • פרק כז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"קרשך" - הוא הקרש הרחב שמשימין באחורי הספינה וע"י מנהיגים הספינה אל מקום הנרצה הקרש הזה עשו משן מה שהביאו עדת אשורים מן האיים של כתיים כי מנהג בני אשור היה להביא מאיי כתיים שן הפיל היותר מובחר

"מבשן" - מקום אלונים טובים מהם עשו לך משוטים להנהיג בהם את הספינה

מצודת ציון

"אלונים" - שם אילן סרק

"משוטיך" - מלשון השטה ושחיה במים כמו אני שיט (שם) ויאמר על העצים הארוכים שמנהיגים בהם הספינה להשיטה אל המקום הנרצה

"קרשך" - ענין לוח ונסר כמו ועשית את הקרשים (שמות כ"ו)

"שן" - הוא שן הפיל

"בת אשורים" - עדת אשורים וכן בת בבל (תהלים קל"ז)