מצודות על יחזקאל כז כז

<< מצודות על יחזקאל • פרק כז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הונך" - עשרך וסחורתך ומנהיגי הספינה ומחזיקי הבדק וסוחרי סחורתך ואנשי המלחמה שבך ועם כל קהלך אשר בתוכך מעם הארץ כולם יפלו בלב ימים ביום שיבוא מפלתך שישבור אותך רוח הקדים ר"ל ביום שיכבשה האויב ישלול כל שללה ויאבד כל זכר למו מבלי שארית  

מצודת ציון

"הונך" - מלשון הון ועושר

"ועזבוניך" - סחורתך

"מערבך" - כפל הדבר במ"ש לומר שהכל נאבד

"מלחיך" - אוחזי המשוטות

"וחובליך" - מושכי חבלי הוילון

"מחזיקי בדקך" - סותמי סדקי הספינה

"ועורבי מערבך" - סוחרי סחורתך