מצודות על יחזקאל כז יז

<< מצודות על יחזקאל • פרק כז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"המה רוכליך" - המה סחרו עמך וחוזר ומפרש שעם חטים הבאים ממנית שחטיה יפות ועם פנג וגו' נתנו סחורתך

מצודת ציון

"מנית" - שם מקום וכן ועד בואך מנית (שופטים יא)

"ופנג" - הוא אפרסמון

"וצרי" - הוא נטף המוזכר בסממני הקטורת והוא שרף אילן וכן הצרי אין בגלעד (ירמיהו ח)