מצודות על יחזקאל כז יב

<< מצודות על יחזקאל • פרק כז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"תרשיש" - אנשי תרשיש הביאו לך סחורה עשירה ממרבית הון וחוזר ומפרש שעם כסף וברזל וגו' נתנו סחורתך כי בארצם נמצאו מחצבים המוציאים כל אלה המתכות

מצודת ציון

"עזבוניך" - היא הסחורה ויתכן שהוא מלשון ויעזבו ירושלים (נחמיה ג') שהוא ענין חיזוק וכן הסחורה הוא לחזוק אל העוסקים בה