מצודות על יחזקאל כז ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק כז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"חכמיך צור" - על כי כאילו אל צור ידבר לכן אמר חכמיך צור וגו' ר"ל חובלי הספינה מושכי חבלי הוילון לנטותה מול הרוח שהיא חכמה מרובה היו מחכמיך צור כי שם נמצאו חכמים מופלאים

"יושבי צידון וארוד" - שהיו בקיאים בהנהגת ספינה הם היו משיטים ומוליכים את הספינה  

מצודת ציון

"וארוד" - שם מקום

"שטים" - מלשון שטיה ושחיה

"חובליך" - מלשון חבל וקו ויקראו כן מנהיגי הספינה על כי מושכים בחבלי הוילון וכן רב החובל (יונה א')