מצודות על יחזקאל יט יב

<< מצודות על יחזקאל • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"התפרקו" - נשברו ויבשו ענפיה שהיו כמטות חזקות

"אכלתהו" - שרף כל אחד מן הענפים ור"ל הנה המלוכה נעקרה והושפלה לארץ והאויר עשק כל טובתה והשפיל ממשלתה

"ותתש בחמה" - והנה הגפן הזאת נעקרה ממקומה בחמה רבה והושלכה לארץ

מצודת ציון

"ותתש" - ענין עקירה כמו ולא אתוש (ירמיהו מב)

"הוביש" - מלשון יבש

"התפרקו" - ענין שבירה כמו ופרסיהן יפרק (זכריה יא)