מצודות על יחזקאל יט יד

<< מצודות על יחזקאל • פרק יט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"קינה היא" - אמורה היא לקינה וכן תהיה לקינה לקונן בה על הממלכה ההיא

"ותצא אש" - מן הבדים שהיו כמוטות יצאה אש ושרף את פריה ולא נשאר בה מטה חזק ושבט למשול ע"י לרדות וללקות בו את המורדים ר"ל בעבור גודל הממשלה פשעו בה' ונלקח ממנה טובתה וגם מן הממשלה לא נשאר בה ואין בה עוד כח לעמוד מול הקמים עליה  

מצודת ציון

"בדיה" - הם הענפים הגסים וכן ותעש בדים (לעיל יז)