מצודות על יחזקאל יט ו

<< מצודות על יחזקאל • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"וילמד" - הרגיל עצמו לטרוף טרף לעשוק האומות עד שאכל גם בני אדם ר"ל שעשק גם את ישראל

"כפיר היה" - מלך מושל וגבור

"ויתהלך" - הנהיג המלוכה בתוך מלכי האומות ודומה להם