מצודות על יחזקאל יט ה

<< מצודות על יחזקאל • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"ותקח" - לקחה אחד מבני המלוכה ושמה אותו למלך ועל יהויקים יאמר

"ותרא" - בית מלכות יאשיהו ראתה כי עמדה זמן מה בתוחלתה שתשוב למלכותה והנה אבדה תקותה כי לא שבה  

מצודת ציון

"נוחלה" - מלשון תוחלת ותקוה

"שמתהו" - מלשון שימה