מצודות על יחזקאל יט יג

<< מצודות על יחזקאל • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"שתולה במדבר" - הגפן הזאת נטועה היא במדבר בארץ ציה וצמאון לא ימצא שם מים להשקותה ר"ל עתה נפסק כל הטובה  

מצודת ציון

"ציה" - ענין שממון