מצודות על יחזקאל יט יא

<< מצודות על יחזקאל • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וירא בגבהו" - בעבור רוב גבהו היה נראה למרחוק עם רוב דליותיו הגבוהים והגסים ר"ל גדלה ממשלתה על ממשלת כל המלכים והיתה מפורסמת בעולם ברוב הגבורה והכח

"על בין עבותים" - על הסעיף העליון והוא האמצעי העומד בין העבותים הם הענפים המתפשטים הקלועים אלה באלה ור"ל קומת הגפן עלה למעלה על כל הסעיפים העליונים מכל האילנות

"ותגבה קומתו" - גבהה בקומה

"מטות עוז" - ענפיה היו מטות עוז ומחוזק להיות מהן שבטי מושלים לרדות וללקות בהן את המורדים בהם ר"ל הממשלה היתה חזקה להכניע ולכבוש את כל הקמים למולה  

מצודת ציון

"מטות" - מלשון מטה ומקל

"עוז" - ענין חוזק

"שבטי" - מלשון שבט ושרביט

"עבותים" - ענין קליעה וכן ענף עץ עבות (ויקרא כג)

"דליותיו" - ענפיו הגדולים כמו לפנות דליותיו (לעיל יז)