מצודות על יחזקאל יט ז

<< מצודות על יחזקאל • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"ותשם" - א"י והאנשים הממלאים אותה נעשו שממה מפחד קול שאגתו ולפי שהמשילו לכפיר אמר לשון הנופל בכפיר אריות המחריד בקול שאגתו

"וידע אלמנותיו" - שבר והרס ארמנות בני עמו והחריב עריהם  

מצודת ציון

"וידע" - ענין שבירה כמו ויודע בהם את אנשי סכות (שופטים ח)

"אלמנותיו" - כמו ארמנותיו ובאה הלמ"ד במקום הרי"ש וכן התוציא מזרות (איוב לח)והוא כמו מזלות ובאה הרי"ש במקום הלמ"ד או יתכן שהוא שהוא מלשון אולם

"החריב" - מלשון חורבן

"ותשם" - מלשון שממון