מ"ג יחזקאל יג יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותחללנה אתי אל עמי בשעלי שערים ובפתותי לחם להמית נפשות אשר לא תמותנה ולחיות נפשות אשר לא תחיינה בכזבכם לעמי שמעי כזב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתְּחַלֶּלְנָה אֹתִי אֶל עַמִּי בְּשַׁעֲלֵי שְׂעֹרִים וּבִפְתוֹתֵי לֶחֶם לְהָמִית נְפָשׁוֹת אֲשֶׁר לֹא תְמוּתֶנָה וּלְחַיּוֹת נְפָשׁוֹת אֲשֶׁר לֹא תִחְיֶינָה בְּכַזֶּבְכֶם לְעַמִּי שֹׁמְעֵי כָזָב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתְּחַלֶּלְ֨נָה אֹתִ֜י אֶל־עַמִּ֗י בְּשַׁעֲלֵ֣י שְׂעֹרִים֮ וּבִפְת֣וֹתֵי לֶחֶם֒ לְהָמִ֤ית נְפָשׁוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־תְמוּתֶ֔נָה וּלְחַיּ֥וֹת נְפָשׁ֖וֹת אֲשֶׁ֣ר לֹא־תִֽחְיֶ֑ינָה בְּכַ֨זֶּבְכֶ֔ם לְעַמִּ֖י שֹׁמְעֵ֥י כָזָֽב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשעלי שעורים" - כמו מי מדד בשעלו מים (ישעיהו מ) אונגיאלוניא"ש בלע"ז לשון אחר לשון מדה

"ובפתותי לחם" - איאנפיצא"ש בלע"ז שאתן נוטלות בשכרכן

"להמית נפשות אשר לא תמותנה" - כלומר לאמר על נפשות אשר לא תמותנה אלו ימותו ולאמ' על אשר לא תחיינה יחיו כי קסמיכם שקר ועמי מקבלים את קסמי כזב שלכם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכזבכם" - ר"ל הדברים האלה תאמרו ותשפטו בעת תכזבו אל עמי השומעים כזב ומאמינים לה

"להמית נפשות" - לקסום שוא לשפוט מיתה על נפשות אשר באמת לא תמותנה ולשפוט החיים על נפשות אשר באמת לא תחיינה ולא יהיה א"כ כדבריכן

"ותחללנה" - אתן מחללים אותי בפני עמי להסיר מלבם בטחון ה' ולפנות אל הקסם ואת זה תעשו בשכר מלא אגרוף שעורים ובחתיכות לחם 

מצודת ציון

"ותחללנה" - מלשון חלול ובזיון

"בשעלי" - כן יקרא האגרוף וכן מי מדד בשעלו מים (ישעיהו מ)

"ובפתותי" - ענין חתיכות ופריסות כמו פתות אותה פתים (ויקרא ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותחללנה אתי אל עמי" שתוציאו קדושת שמי לחולין שתגרמו לחלל שמי, וזאת תעשו "בעבור שעלי שעורים ופתותי לחם" שיתנו לכן, "להמית נפשות" במיתת הנפש ועי"כ להחיות נפשות שלכן, או שתנבאו על נפשות הצדיקים שימותו ועל הרשעים שיחיו על ידי "שתכזבו לעמי" בדברי כזב ואמונות כוזבות והם "שומעי כזב" ומקבלים דברי כזבכם:

ביאור המילות

"ותחללנה". כמו לחלל את שם קדשי: