מ"ג יחזקאל יג יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והרסתי את הקיר אשר טחתם תפל והגעתיהו אל הארץ ונגלה יסדו ונפלה וכליתם בתוכה וידעתם כי אני יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָרַסְתִּי אֶת הַקִּיר אֲשֶׁר טַחְתֶּם תָּפֵל וְהִגַּעְתִּיהוּ אֶל הָאָרֶץ וְנִגְלָה יְסֹדוֹ וְנָפְלָה וּכְלִיתֶם בְּתוֹכָהּ וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָ֨רַסְתִּ֜י אֶת־הַקִּ֨יר אֲשֶׁר־טַחְתֶּ֥ם תָּפֵ֛ל וְהִגַּעְתִּ֥יהוּ אֶל־הָאָ֖רֶץ וְנִגְלָ֣ה יְסֹד֑וֹ וְנָֽפְלָה֙ וּכְלִיתֶ֣ם בְּתוֹכָ֔הּ וִידַעְתֶּ֖ם כִּֽי־אֲנִ֥י יְהֹוָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקיר" - היא ירושלים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ונפלה" - כאשר תפול הקיר אז גם אתם טחי התפל תכלו בתוכה רוצה לומר כשיבוא האויב ותבוטל הנבואה אז יכלו הנביאים ההם

"והגעתיהו" - את הקיר אגיע עד הארץ כי תפול למטה

"ונגלה יסודו" - על כי תפול הכותל ממעל שעל היסוד יהיה א"כ נראה היסוד 

מצודת ציון

"והרסתי" - מלשון הריסה ונתיצה

"ונגלה" - מלשון גלוי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והרסתי" צייר ג' ענינים,
  • א) "הירוס הקיר", שהוא התפוררות שלא תהיה שלמה, והוא בקיעת העיר,
  • ב) "והגעתיהו אל הארץ" שהיא הנפילה לגמרי,
  • ג) "ונגלה יסודו" שלא ישאר שארית עד היסוד בה, ובל תחשוב שתפול הקיר לבדה ולא יוזקו האנשים, ע"כ אמר "ונפלה וכליתם בתוכה" שתפול הקיר על האנשים, ובזה "וידעתם כי אני ה'":