מ"ג יחזקאל יג ה


<< · מ"ג יחזקאל · יג · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל לעמד במלחמה ביום יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא עֲלִיתֶם בַּפְּרָצוֹת וַתִּגְדְּרוּ גָדֵר עַל בֵּית יִשְׂרָאֵל לַעֲמֹד בַּמִּלְחָמָה בְּיוֹם יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹ֤א עֲלִיתֶם֙ בַּפְּרָצ֔וֹת וַתִּגְדְּר֥וּ גָדֵ֖ר עַל־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל לַעֲמֹ֥ד בַּמִּלְחָמָ֖ה בְּי֥וֹם יְהֹוָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא עליתם בפרצות" - לא עשיתם מעשים טובים שתוכלו לעכב את הרעה מלבא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעמוד" - למען יכלו עמוד במלחמה מול האויב בעת בוא מה' תשלום גמול העון

"ותגדרו" - מלת לא משמשת בשתים לומר לא גדרתם גדר במקום הפרצה ר"ל לא החזרתם את ישראל למוטב לעשות תשובה

"לא עליתם בפרצות" - אתם הנביאים הנבלים לא עמדתם בפרצות לעכב על האויב לבל יבוא ר"ל לא עמדתם בתפלה לעכב הפורעניות 

מצודת ציון

"בפרצות" - מלשון פרצה ושבר

"ותגדרו גדר" - ענין בנין כותל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא עליתם בפרצות" ר"ל כי נביאי האמת משתדלים,
  • א) לגדור גדר שלא ימצא פרץ בין העם,
  • ב) לעמוד בפרץ, שגם במקום שנשאר פרוץ שלא נגדר, אם בא האויב (היינו המקטרג על העם) עמדו בפרץ ללחום עם האויב, דהיינו ילמדו זכות ויתפללו וישיבו חמה ויגינו בזכותם על הדור (כמ"ש (לקמן כ"ב) ואבקש איש גודר גדר ועומד בפרץ לפני), כמשל הגבור העומד במקום שהחומה פרוצה ולוחם עם האויב, אבל אתם "לא עליתם בפרצות" להשיב מלחמה בעצמכם נגד האויב, כי להפך הייתם כשועלים בחרבות שבבוא באויב בורחים בעד הפרצה, ולא "גדרתם גדר על בית ישראל" לגדר פרצה ר"ל לתקן את הדור, כי הייתם כשועלים שטוב להם הפרצה ליכנס דרך שם, "לעמד במלחמה" שמצד שני אלה יעמדו במלחמה ביום שגזר ה' שיבא האויב, אם ע"י הגדר שיכליא האויב מלבא, אם ע"י גבורי כח לעמוד בפרץ:

 

<< · מ"ג יחזקאל · יג · ה · >>