מצודות על יונה ג י

<< מצודות על יונה • פרק ג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

כי שבו – כי כן עשו כדבר המלך, ועם כי לא נזכר:

וינחם – נתחרט על הגזרה: