מצודות על יונה ג ב

<< מצודות על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

אשר אנכי דובר אליך – והוא מה שקרא ואמר: "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת". ולא הוצרך לפרש, כי מאיליו יובן: