מצודות על יונה ג א

<< מצודות על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

שנית – בדבר השליחות אל נינוה: