מצודות על יונה ג ה

<< מצודות על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

באלהים – רוצה לומר, בדבר האמור בשם האלהים:

ויקראו צום – הכריזו יום צום: