מצודות על יונה ג ז

<< מצודות על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

ויזעק – ציווה להכריז בקול זעקה לאמר: "מעצת המלך ומעצת גדולי המלכות נגזר לאמר: האדם והבהמה" וגו'. ובעבור עגמת נפש ציוו למנוע מאכל מבהמות, למען ייכנע לב האנשים:

אל ירעו – מוסב על הבהמה:

מצודת ציון

ויזעק – הכריז בקול זעקה:

מטעם – עניין עצה הנאמרה בטעם, וכן: "וטעם זקנים יקח" (איוב יב):

יטעמו – מלשון טעימה, ועניינו אכילה מועטת:

מאומה – שום דבר:

ירעו – מלשון מרעה: