מצודות על יונה ג ד

<< מצודות על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

ויחל – כשהתחיל לבוא בעיר מהלך יום, קרא ואמר: הנה יש עוד זמן ארבעים יום, ואחרי זה תהיה נינוה נהפכת, רוצה לומר כמהפכת סדום ועמורה, מיש לאין:

מצודת ציון

ויחל – מלשון התחלה: