מצודות על יונה ג ו

<< מצודות על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

ויגע הדבר – השמועה הגיעה לאוזני המלך, וקם מכסאו לשבת על הארץ, והעביר מעליו לבוש מלכות:

מצודת ציון

אדרתו – תרגם יונתן: "לבוש יקריה". וכן: "אדרת שנער" (יהושע ז), והוא מלשון "אדיר":

שק – יריעה עבה: