מצודות על יהושע יט לד

<< | מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק ל"ד | >>
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וביהודה הירדן" - ובגבול יהודה פגע בהירדן העומד במזרח כי גבול צפון יהודה כלה בקצה הירדן הדרומי ולנפתלי היה כל הירדן לנחלה אם כן פגע בגבול יהודה בסוף הירדן והוא הדין שפגע בכל השבטים שהיה גבולם עד הירדן אבל בא לומר שאף שהיה נחלת יהודה בסוף הדרומי מכל מקום פגע גם בו

"מים" - ממערבה של נפתלי והוא מזרחה של אשר

"מנגב" - מנגב של זבולון והוא צפונה של נפתלי

"ושב הגבול ימה" - חזר הגבול ממזרח כלפי המערב בפאת הצפוני ובא לאזנות תבור