מצודות על יהושע יט טו

| מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק ט"ו |
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וקטת וגו'" - רצה לומר עם קטת וגו' היה שתים עשרה כי במקרא זה חשב חמשה עיירות ושבעה מאותן שזכר בהגבול והנשארים היו לבני השבט שמצדו