מצודות על יהושע יט ט

<< | מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק ט' | >>
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי היה" - כי הנחלה הניתן בתחלה לבני יהודה היתה מרובה מהראוי להם ולזה נחלו בני שמעון בתוכם

"מחבל" - מהמחוז הניתן בתחלה לבני יהודה נתנו אחרי זה לבני שמעון לנחלה 

מצודת ציון

"מחבל" - ענין מחוז