מצודות על יהושע יט כט

<< | מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק כ"ט | >>
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מחבל אכזיבה" - כי מחוסה בא הגבול לחבל אכזיבה ומשם כלה הגבול אל הים הגדול

"ושב הגבול חוסה" - מעיר מבצר צור חזר הגבול ממזרח כלפי המערב אל חוסה

"ושב הגבול" - מצדון רבה חזר הגבול מצפון כלפי הדרום אל הרמה וגו' 

מצודת ציון

"מבצר צור" - מבצר הבנוי בצור