מצודות על יהושע יט כז

<< | מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק כ"ז | >>
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"משמאל" - מצפון כבול והיתה אם כן משל אשר

"בית העמק" - מגי יפתח אל בא הגבול לבית העמק וגו'

"ובגי יפתח אל צפונה" - מצפון לגי יפתח אל והיתה אם כן מנחלת אשר ולמולה כלתה רוחב גבול זבולון כמו שכתוב למעלה

"בזבולן" - בגבול זבולון שהיה בצפונו

"ושב" - הגבול שב ממערב כלפי המזרח בפאת הצפוני והלך אל בית דגון