מצודות על יהושע יט יג

<< | מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק י"ג |
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"המתאר הנעה" - אשר היה מסבב את הנעה

"עתה קצין" - רצה לומר ממזרח גת החפר עבר לעתה קצין והוא שם מקום

"ומשם" - ומן יפיע עבר כלפי הדרום במזרחו של גת החפר והיתה אם כן מנחלת זבלון 

מצודת ציון

"המתאר" - המסבב