מצודות על יהושע יט מז

<< | מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק מ"ז | >>
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויצא גבול בני דן מהם" - רצה לומר גבול נחלת דן יצא בגורל פחות מהראוי להם ולא הספיק להם ולזה עלו לאחר זה להלחם בלשם והוא ליש האמורה בספר (שופטים יח ז) והיתה מחוץ לגבול ארץ ישראל ולא בגבולה (ובמקצוע צפונית מזרחית היתה מול נחלת נפתלי כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בכורות נה א) ירדן נקרא על שם שיורד מדן והוא לשם והירדן הלא יתחיל במקצוע צפונית מזרחית וזה שאמר הכתוב (שמואל א ג כ) מדן ועד באר שבע ורצה לומר מקצה ארץ ישראל עד קצהו באלכסון כי דן היה במקצוע צפונית מזרחית ובאר שבע היה במקצוע דרומית מערבית כי משל נחלת שמעון היתה שלקחו בהמקצוע ההיא) 

מצודת ציון

"וירשו" - מלשון ירושה