מצודות על יהושע יט כב

| מצודות על יהושעפרק י"ט • פסוק כ"ב |
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מא • מג • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ובית שמש" - לא זהו בית שמש הנזכר בנחלת נפתלי (פסוק לח) היושב בצפון יששכר ולא זהו שהיה בגבול יהודה (לעיל טו י)

"גבולם" - על שני הגבולים יאמר על הצפוני ועל הדרומי שניהם כלו אל הירדן