מ"ג יהושע יט יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִשָּׁם עָבַר קֵדְמָה מִזְרָחָה גִּתָּה חֵפֶר עִתָּה קָצִין וְיָצָא רִמּוֹן הַמְּתֹאָר הַנֵּעָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִשָּׁ֤ם עָבַר֙ קֵ֣דְמָה מִזְרָ֔חָה גִּתָּ֥ה חֵ֖פֶר עִתָּ֣ה קָצִ֑ין וְיָצָ֛א רִמּ֥וֹן הַמְּתֹאָ֖ר הַנֵּעָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּמִתַּמָן עֲבַר לִקְדוּמָא מַדִינְחָא גִתָּה חֵפֶר עִתָּה קָצִין וְנָפֵיק לְרִמוֹן דִמְתוֹאַר וּמִתַּמָן מִסְתְּחַר לְנֵעָה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדמה מזרחה גתה חפר" - ממזרח לגת החפר שם עירו של יונה בן אמיתי (מלכים ב יד כה)

"עתה קצין" - שם העיר עתה קצין

"המתואר הנעה" - המוסב על נעה כלומר משם תאר הגבול לנעה וכן תרגם יונתן ונפיק לרמון ומתמן מסתחר לנעה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומשם עבר קדמה". ר"ל בצד המזרחי עבר הגבול עיר ששמה "גתה חפר" (שם העיר של יונה הנביא)"," ועיר "עתה קצין: ויצא". משם יצא לצד מזרח"," "אל עיר רמון"","

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"המתאר הנעה" - אשר היה מסבב את הנעה

"עתה קצין" - רצה לומר ממזרח גת החפר עבר לעתה קצין והוא שם מקום

"ומשם" - ומן יפיע עבר כלפי הדרום במזרחו של גת החפר והיתה אם כן מנחלת זבלון

מצודת ציון

"המתאר" - המסבב

<< · מ"ג יהושע · יט · יג · >>