מ"ג יהושע יט יג

מקראות גדולות יהושע


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִשָּׁם עָבַר קֵדְמָה מִזְרָחָה גִּתָּה חֵפֶר עִתָּה קָצִין וְיָצָא רִמּוֹן הַמְּתֹאָר הַנֵּעָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִשָּׁ֤ם עָבַר֙ קֵ֣דְמָה מִזְרָ֔חָה גִּתָּ֥ה חֵ֖פֶר עִתָּ֣ה קָצִ֑ין וְיָצָ֛א רִמּ֥וֹן הַמְּתֹאָ֖ר הַנֵּעָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּמִתַּמָן עֲבַר לִקְדוּמָא מַדִינְחָא גִתָּה חֵפֶר עִתָּה קָצִין וְנָפֵיק לְרִמוֹן דִמְתוֹאַר וּמִתַּמָן מִסְתְּחַר לְנֵעָה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדמה מזרחה גתה חפר" - ממזרח לגת החפר שם עירו של יונה בן אמיתי (מלכים ב יד כה)

"עתה קצין" - שם העיר עתה קצין

"המתואר הנעה" - המוסב על נעה כלומר משם תאר הגבול לנעה וכן תרגם יונתן ונפיק לרמון ומתמן מסתחר לנעה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"המתאר הנעה" - אשר היה מסבב את הנעה

"עתה קצין" - רצה לומר ממזרח גת החפר עבר לעתה קצין והוא שם מקום

"ומשם" - ומן יפיע עבר כלפי הדרום במזרחו של גת החפר והיתה אם כן מנחלת זבלון

מצודת ציון

"המתאר" - המסבב

<< · מ"ג יהושע · יט · יג · >>