מצודות על יהושע טז ט

<< מצודות על יהושע • פרק טז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"כל הערים" - אשר עמדו באורך הגבול ההיא המה וחצריהן היו של בני אפרים

"והערים המבדלות" - רצה לומר הערים של בני אפרים אשר היו מובדלות ומופרשות מגבול נחלתו המה עמדו בתוך נחלת בני מנשה בהגבול האמור במקרא שלפניו