מצודות על יהושע טז ד

מצודות על יהושע • פרק טז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"וינחלו" - בהרצועה ההיא נחלו מנשה ואפרים