מצודות על יהושע טז ח

<< מצודות על יהושע • פרק טז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"זאת" - רצה לומר הגבול האמור במקראות שלפניו סביב נחלת מטה בני אפרים הנחלק לכל משפחה ומשפחה

"מתפוח" - היא עמדה אצל הירדן בגבול מנשה אבל היתה לאפרים כמו שכתוב בענין וממנה היה נמשך גבול כלפי המערב ובא אל נחל קנה מנגב וסופו כלה אל הים ובמקרא שלאחריו מפרש מה ענין הגבול הזה