מצודות על יהושע טז ה

<< מצודות על יהושע • פרק טז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"מזרחה" - גבול הרוחב הפונה למזרח היה מעטרות אדר שעמדה בצפונו של בנימן עד בית חורון עליון שעמדה בנחלת אפרים ולפי שמבית חורון עליון נתארך עוד הגבול כלפי מערב כמו שכתוב בענין אם כן גם שם היה גבול ברוחב לזה אמר מזרחה רצה לומר גבול הרוחב הפונה למזרח ולא הגבול הפונה למערב

"למשפחותם" - להנחלה הנחלקת לכל משפחותם