מצודות על יהושע טז ז

<< מצודות על יהושע • פרק טז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"ופגע ביריחו" - הגבול פגע ביריחו רצה לומר במי יריחו ועבר דרך בה וכלה הגבול אל הירדן

"וירד" - כי שם כלה הרוחב וירד משם כלפי המזרח אל עטרות