מצודות על יהושע טז ב

<< מצודות על יהושע • פרק טז
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"לוזה" - רצה לומר מנגב לוז כמו שכתוב בגבול בנימן