מצודות על יהושע טז י

<< מצודות על יהושע • פרק טז
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"למס עובד" - רצה לומר לא מס ממון כי אם מס עבודה בגוף

"ולא הורישו" - חוזר על בני אפרים כי גזר היה מנחלתם מן הערים אשר עמדו בהגבול ההולך מתפוח אל הים