מצודות על חבקוק ב יח

<< | מצודות על חבקוקפרק ב' • פסוק י"ח | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי בטח" - אשר בטח האומן ואפי' זה האומן עצמו שעשה אותו יבטח על פסל מעשה ידיו להספיק בידו לעשות אלילים אלמים אשר הדבור אין בהם ר"ל האומן המתעסק בו ובוטח עליו מה תועלת מצא בו

"מסכה" - וכן המסכה מה הועיל וכן המלמד השקר הוא כהן הפסל המלמד דרכי עבודתו

"מה הועיל פסל" - אם כל אלה יבוא עליו מה א"כ הואיל לו הפסל אשר פסלו ועשהו האומן היוצרו ומתקנו 

מצודת ציון

"הועיל" - מלשון תועלת

"פסלו" - ענין החלקה והשואת הצורה וכן ויפסלו בוני שלמה (מלכים א ה)

"יצרו" - מלשון יצירה ורצה לומר מתקנו ועושהו

"מסכה" - צלם הניתך ממתכת

"ומורה" - ענין למוד כמו את מי יורה דעה (ישעיהו כח)

"אלילים" - מלשון אל ולא רצה לומר דבר מבלי תועלת

"אלמים" - מלשון אלם