מצודות על חבקוק ב טו

<< | מצודות על חבקוקפרק ב' • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"למען וגו'" - ר"ל אין הכונה היתה לטובתו לרשת ארצם כ"א למען יסתכל על ערוותם וקלונם משנאתו בם

"הוי משקה רעהו" - אוי על העכו"ם שהרעו לישראל

"רעהו" - כי מתחלה התחבר באהבה וריעות ואחר זה קם עליו להחרימו והשקהו יין תרעלה מאסיפת וקבוצת החימה שהיה לו עליו מאז ואף השכירו ר"ל הרבה להרע לו ובלבל דעתו כשכור בשכרותו 

מצודת ציון

"מספח" - ענין קבוץ ודבוק כמו תחת חרול יספחו (שם ל)

"חמתך" - מלשון חמה וכעס

"מעוריהם" - הוא מלשון גלוי ערוה כמו והראתי גוים מערך (חבקוק ג)והוא ענין קלון ובזיון