מצודות על חבקוק ב ב

<< | מצודות על חבקוקפרק ב' • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"למען ירוץ קורא בו" - ר"ל שיוכל הקורא לקרות בו במהירות במעט התבוננות

"כתוב חזון" - כתוב הנבואה אשר אני דובר אליך ובאר אותה על הלוחות ומפורש ולא בחידות 

מצודת ציון

"ובאר" - תפרש

"הלוחות" - כעין נסרים ועשויים המה לכתוב עליהם

"ירוץ" - מלשון ריצה ורדיפה ואמר בדרך שאלה