מצודות על חבקוק ב ה

<< מצודות על חבקוק • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


 

מצודת דוד

"ויאסוף וגו'" - להיות כולם נכנעים לו ותחת ממשלתו וכאומר הלא כל המתחזק ומתגאה עם שהוא צדיק עכ"ז אין ישרות בנפשו ומכ"ש אשר כל אלה יעשה איך ינקה מן הגמול הראוי

"אשר הרחיב וגו'" - ר"ל מתאוה לכבוש כל העולם תחתיו כמו שאול הקבר הבולע כל הבריות ודומה הוא אל המות הבא על בעלי חי ולא ישבע כמוהו

"ואף כי היין בוגד" - ומכל שכן איש היין הבוגד בשכרותו והוא גבר יהיר וגס רוח ואינו יושב במדורו להחזיק בשלו כי ילך לרשת עוד משכנות לא לו  

מצודת ציון

"ואף כי" - ענינו כמו כל שכן וק"ו וכן ואף כי אש אכלתהו (יחזקאל טו)

"היין" - איש היין וכן לץ היין (משלי כ)

"בוגד" - ענין רשע

"גבר" - איש

"יהיר" - גס רוח כמו זד יהיר (שם כא)

"ינוה" - מלשון נוה ומדור וכן נוה משולח (ישעיהו נז)