מצודות על חבקוק ב ז

<< | מצודות על חבקוקפרק ב' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והיית" - ואתה תהיה להם למשיסה כי ירמסו אותך ברגליהם

"הלא פתע" - הלא פתאום יקימו הנושכים אותך והמזעזעים אותך יעורו משנתם לבוא עליך הם מלכי פרס ומדי 

מצודת ציון

"פתע" - הוא כמו פתאום

"נושכיך" - מלשון נשיכה וחיתוך עם השינים

"ויקצו" - מלשון הקצה והערה מן השינה

"מזעזעיך" - ענין רתת ורעדה כמו לזעוה ולבז (יחזקאל כג)

"למשיסות" - ענין רמיסה כמו והיו שוסיך למשסה (ירמיהו ל)

"למו" - להם