מצודות על חבקוק ב טז

<< מצודות על חבקוק • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


 

מצודת דוד

"וקיקלון על כבודך" - על הכבוד שאתה בו יבוא קיא וקלון ר"ל תהיה נמאס בקיא ומכוסה בקלון ולפי שהמשיל הפורענות לשתיית היין אמר לשון קיא כי דרך השכור להקיא

"תסוב וגו'" - מימין ה' תסובב עליך כוס התרעלה ר"ל המקום ילחם בך

"שתה" - לכן שתה גם אתה כוס התרעלה ותהיה ערל באוטם הלב ובלבול הדעת

"שבעת וגו'" - ר"ל יותר היית נהנה ושבע מן הקלון הבא לו ממה שהיית נהנה מן הכבוד של נצחון המלחמה  

מצודת ציון

"והערל" - ענין אוטם וסתימה כמו ערלה אזנם (ירמיהו ו)

"וקיקלון" - כמו קיא קלון וקיא הוא מלשון הקאה והוא המאכל החוזר דרך הפה