<< · מ"ג זכריה · ט · יב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שׁוּבוּ לְבִצָּרוֹן אֲסִירֵי הַתִּקְוָה גַּם הַיּוֹם מַגִּיד מִשְׁנֶה אָשִׁיב לָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שׁ֚וּבוּ לְבִצָּר֔וֹן אֲסִירֵ֖י הַתִּקְוָ֑ה גַּם־הַיּ֕וֹם מַגִּ֥יד מִשְׁנֶ֖ה אָשִׁ֥יב לָֽךְ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

תּוּבוּ לְמֶהֱוֵי כְרַכִּין תַּקִיפִין אֲסִירַיָא דִמְסַבְּרִין לְפוּרְקָנָא אַף יוֹמָא דֵין אֶשְׁלַח לְחַוָאָה לְכוֹן דִי אֲמָרֵית לְכוֹן אַיְתֵי לְכוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובו לבצרון" - לכחכם ולכבודכם אע"פ שאתם עתה ברשות מלכי פרס אתם אסירי התקוה אשר קויתם לי עד הנה למלאות דברי לקץ ע' שנה "גם היום מגיד משנה אשיב לך" - עוד היום אני מגיד לך בשורה שנייה לבד זו של בנין ומה היא הגדה השנייה שאני שב לשנות לכם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לבצרון" - מלשון מבצר

"משנה" - ענין כפל כמו וכסף משנה (בראשית מג)

"אשיב" - מלשון השבה ומענה 

מצודת דוד

"גם היום" - ר"ל כמו בגאולת מצרים הבטחתי לך הגאולה והנקמה בהם כן גם היום אענה ואשיב לך הגדה כפולה לך הגאולה והנקם באומות

"שובו לבצרון" - וכה אומר להם שובו לירושלים עיר מבצרכם אתם האסורים בתקוה ר"ל המקווים לה' בכל זמן כאלו קשורים בתקוה ולא תתפרד מהם והוא ענין מליצה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובו לבצרון", שובו מן בור הגלות לבצרון, שציון תהיה מבוצרת, אז אתם "אסירי התקוה", שהייתם מקוים זמן רב על הגאולה, "גם היום מגיד משנה אשיב לך", יש לי להשיב לך דבר שיגיד לך משנה, היינו נסים כפולים שיהיה בשני זמנים, כי יודיעם מלחמות החשמונאים נגד היונים בימי אנטיוכוס, ומלחמת בני אפרים נגד גוג ומגוג לעתיד, ששניהם נבואות עתידות, ואמר "גם היום", כי יכלול בזה הגדה אחת בדבר שיהיה היום בזמן הזה קודם הגאולה העתידה שהיא מלחמת המכביים עם בני יון:

 

<< · מ"ג זכריה · ט · יב · >>