מצודות על דניאל א יג

<< מצודות על דניאל • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"מראינו ומראה וגו'" - תראה מראות פנינו אל מול מראות אלו אם יש מה השתנות אלו מאלו

"וכאשר תראה" - ולפי מה שתראה ככה תעשה אם לא יהיה פנינו רעים מפניהם אזי תוסיף לתת לנו מן הזרעונים ומים ואם רעים יהיו אז בע"כ נאכל פת בג ונשתה יין