מצודות על דניאל א ח

<< מצודות על דניאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"וישם" - חשב בלבו והתעורר בדבר

"אשר לא יתגאל" - במאכלי האיסור וביין נסך של עכו"ם

"ויבקש" - שאל ממנו למנוע מאתו פת בג והיין לבל יתגאל

מצודת ציון

"יתגאל" - ענין לכלוך וטנוף כמו לחם מגואל (מלאכי א)