מצודות על דניאל א יט

<< מצודות על דניאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"וידבר אתם" - בדברי חכמה והשכל לנסות חכמת כל אחד

"ולא נמצא מכולם" - להיות חכמים ומשכילים כדניאל חנניה מישאל ועזריה

"ויעמדו" - מינה אותם להיות עומדים לפניו תמיד לשמשו