מצודות על דניאל א ג

<< מצודות על דניאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"רב סריסיו" - שר וגדול על הסריסים

"ומזרע המלוכה" - ר"ל והמה יהיו מזרע המלוכה והם עצמם יהיו מן הפרתמים ר"ל מגודלים בעושר ובממשלה

מצודת ציון

"סריסיו" - שריו

"הפרתמים" - ענין שררה ועושר וכן חיל פרס ומדי הפרתמים (אסתר ח)והיא מלה זרה ואולי היא מלשון כשדים וכמוהו רבים ימצאו בזה הספר אשר אין לדעת ביאורם כ"א לפי הקרוב לענינם